Обобщена информация за семинара на EU-OSHA

Обобщена информация за семинара на EU-OSHA, посветен на предизвикателствата, произтичащи от основаната на онлайн платформи икономика

Обсъжданите теми обхванаха предизвикателствата, свързани с бързата поява на онлайн платформи и ръста на свързаните с тези платформи работни места, въздействието на тези процеси върху работниците и предложения за мерки за справяне с тези предизвикателства. Предложените мерки включват изменения на законодателните и регулаторните инструменти, съдебна практика и инициативи на социалните партньори на европейско и национално равнище.

Освен това семинарът предостави възможност на участниците да обменят мнения и опит.

Прочетете обобщена информация за семинара

Изтеглете доклада и резюмето „Регулиране на въздействията за здравето и безопасността в условията на основана на онлайн платформи икономика“ (наличен на няколко езика на ЕС)

22.10.2018

0 отговора на "Обобщена информация за семинара на EU-OSHA"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X