Среща на Клуб по БЗР – гр. Кърджали

На 26.06.2024г. (сряда) от 17:30 в „Комплекс Ида“, гр.Кърджали със съдействието на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и по инициатива на специалистите от „Идеал Фешън“- гр. Джебел“ – Ресмие Гюнай и Семра Гьокче, се проведе среща на Клуба по БЗР в гр.Кърдажли.

Инициативата беше подкрепена горещо от г-жа Катя Филипова, Директор Инспекция по труда, в гр. Кърджали, която беше и официален гост на събитието.

Основната цел, с която се събраха специалисти по БЗР от областта беше да се приоритизира управлението на процеса по безопасни условия на труд на бизнеса в региона.

Акцент на срещата бяха изказванията на Директора на „Инспекция по труда“ – гр.Кърдажли- г-жа Катя Филипова и г-н Иван Палийски – член на управителния съвет на ФЦБЗР.

Г-н Иван Палийски откри срещата като насочи вниманието на присъстващите към ползите от създаването на такава общност от специалисти и потенциала на местния бизнес в региона. Благодари на домакините, гостите и участниците за интереса и отговорното отношение към процесите по безопасност и здраве при работа и желанието за споделяне на „добри практики“ и взаимодействие. Подчерта доброто партньорство на Клубовете по БЗР в страната с местните дирекции на ИА „Инспекция по труда“ и работата им с Фондацията. Предизвика дискусия сред участниците като всеки имаше възможността да се представи и да разкаже за предприятието, което представлява.

Г-жа Филипова сподели за важността на партньорството между ИА „Главна инспекция по труда“ и бизнеса. Запозна присъстващите с кампаниите, свързани с ограничаването на трудовия травматизъм и важната роля на работещите и работодателите за намаляване броя на трудовите злополуки.  Спря се на основните функции на институцията „ГИТ“ и възможностите за съструдничество с предприятията в региона. По инициатива на присъстващите, г-жа Филипова даде информация за новостите в законодателството и отговори на конкретни въпроси, зададени от аудиторията. Заяви желание като представител на държавна институция и лично ангажиран с каузите по безопасност и здраве специалист, да присъства и на бъдещи срещи по различни теми.

Участниците имаха възможността да се запознаят с целите и дейността на „Фондация център за безопасност и здраве при работа“ като партньори на инициативата.  

Споделиха се идеи за теми на бъдещи срещи на клуба, както и намерения за обмяна на опит и добри практики.

Разделихме се обнадеждени, с неформални разговори по темата и желание да се видим отново! До нови срещи!

 

 

27.06.2024

0 отговора на "Среща на Клуб по БЗР – гр. Кърджали"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X