Курс “Координатор на строителен обект”

20 лв.

Категория:

Описание

Кратко описание:  Обучението ще засегне въпроса по определянето на координатори по безопасност и здраве от възложителя или упълномощеното от него лице: 1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант; 2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и; Съдържание на плана за безопасност и здраве; Ще бъдат запознати участниците с правата, задълженията и функциите на координаторите. Кратко описание: Темата има за цел предоставяне на информация за действащата нормативна уредба уреждаща правата, задълженията и отговорностите на координаторите по безопасност и здраве, на възложителя и работещите в строителството. Предвидена е дискусия с цел обсъждане на основните трудности в областта на гарантирането на правата и изпълнението на задълженията и отговорностите на координатора в процеса на изпълнение.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X