Посещение на Институцията по БЗР на Великобритания (IOSH)

Посещение на Институцията по БЗР на Великобритания (IOSH) по проект “Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България”

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0161-C01 “Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и по-конкретно във връзка с дейност „Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни“, представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, както и представител на Община Златоград посетиха Институцията по БЗР на Великобритания (IOSH).

По време на посещението бе споделен напредъкът на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ по отношение на разработвания софтуер за продължаващо професионално развитие, както и бяха демонстрирани част от възможностите на бъдещия софтуер, като съвсем скоро предстои и провеждането на конференция за разпространение на резултатите в България, където ще бъдат представени готовите продукти.

Освен това, делегатите от България имаха възможността да вземат участие в две допълнителни мероприятия. Едното от тях бе Годишната конференция на Институцията по БЗР на Великобритания – „Оформяне на новия работен свят“. В нея участие взеха над 500 участника, представители на различни страни и институции. Конференцията бе открита от г-н Крейг Фойл – Президент на организацията, който сподели: „От съществено значение за специалистите по БЗР е да имат възможността да комбинират техническите си умения с общи бизнес познания, за да могат да говорят за безопасност по-широко. Нуждаем се от повече професионалисти в сферата с лидерски умения и способности за повлияване на вземащите решения на най-високото ниво.“

 Конференцията продължи с представяне на няколко иновативни модела, като една от най-запомнящите се презентации бе тази на Марк Галахър – Основател и главен изпълнителен директор на Performance Insights Ltd – съкоментатор и анализатор за Формула 1 за BBC, ESPN и Sky Sports F1, който сподели какви мерки са взети по отношение на безопасността на пилотите. Повече информация очаквайте в списание „С грижа за хората“!

         

Второто мероприятие, на което присъстваха представителите на Фондацията и Община Златоград, бе посещение на специално разработения учебен център за култура на безопасен живот, където група специалисти обучават деца от различни възрасти за опасностите в живота, как да ги разпознават и как да се предпазват от тях. Разработени и построени са 10 различни сценария/обекта в реална обстановка, които пресъздават максимално точно ежедневния ни живот.
Не забравяйте да следите сайта ни относно обновена информация за проекта, както и за бъдещите мероприятия на Фондацията, в които бихте могли да вземете участие!
22.10.2018

0 отговора на "Посещение на Институцията по БЗР на Великобритания (IOSH)"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X