Започва Европейската седмица по БЗР за 2018 г.!

 Здравословните места
Здравословните места

Всяка година Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и нейните партньори отбелязват Европейска седмица за безопасност и здраве при работа със събития за повишаване на осведомеността в ЕС и извън него. Темата на тазгодишното издание, която е в центъра на внушителен брой дейности, е управление на опасни вещества на работното място.Според проучването ESENER-2 на EU-OSHA опасни вещества се срещат почти навсякъде в работната среда, като 38 % от предприятията в ЕС отчитат наличие на химични или биологични вещества под формата на течности, пушек или прах на работните места. В рамките на Европейската седмица работници, ръководители и експерти в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) обединяват усилия, за да повишат осведомеността за опасните вещества на работното място, да обменят най-добри практики и да популяризират ефективното управление на безопасността и здравето на работното място.

EU-OSHA си сътрудничи с широка мрежа от национални фокусни точки, официални партньори , медийни партньори на кампанията и посланици на мрежата „Enterprise Europe“ в областта на БЗР. Те работят заедно за повишаване на осведомеността по време на Европейската седмица, като организират множество събития — конференции, състезания, обучения, изложби, инициативи за създаване на мрежи и добри практики.

Дейността нафокусните точки ще включва семинар за добри практики в Хърватия с акцент върху работата с опасни вещества и смеси; същевременно финландски дружества ще извлекат полза от посещения за обмен на добри практики, а Румъния ще бъде домакин на събитие за популяризиране на БЗР и ангажираността на социалните партньори; химичната безопасност ще бъде основна тема на семинари в Словения, Унгария, Полша, Латвия, Италия и България.

Дейността на медийните партньори ще включва публикуване на статии в „Гезунде арбайт“ в Австрия и от фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ в България, както и подробно отразяване в социалните медии в Европа. В Македония „Тутела“ ще провежда ежедневно събития по време на Европейската седмица — от посещения в предприятия до обучение в училищата.

Официалният партньор на кампанията Европейската федерация по безопасност ще проведе семинар, посветен на новия регламент за ЛПС, а Сдружението на европейските организации на пожарникарите ще организира семинар за работната среда на пожарникарите и опасните вещества. Строителното дружество „Сандо“ ще проведе конференция за новаторските технологии в областта на превенцията.

22.10.2018

0 отговора на "Започва Европейската седмица по БЗР за 2018 г.!"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X