Среща на Клуб на специалиста по БЗ, гр.Разград

октомври, 2018

25окт17:30Event OverСреща на Клуб на специалиста по БЗ, гр.РазградВизуализация на рисковете и обучение чрез използване на макети и модели в СМР

Още

Детайли на събитието

Визуализацията има за цел да представи по достъпен начин  рисковете възникващи на строителната площадка:

 

1.1. Рискове, свързани с работа, която включва тежки сглобяеми компоненти.

  • Указване на  безопасен достъп и изход до самите работни места и че те самите са безопасни.
  • Указване на местата за поставяне на подходящи бариери за предотвратяване на падания осигуряването на работни платформи, например при издигане на стоманени конструкции.

Как ще се постигне: Чрез изобразяване на метални греди от конструкцията.

Как ще се постигне: Чрез изобразяване на бариери за предотвратяване на падания.

1.2. Рискове, свързани с падания.

  1. a) Рискове, свързани с работа на височина
  • рискове от падане на работници; и Как ще се постигне: Чрез изобразяване на местата
  • рискове от падане на обекти върху работещите отдолу хора. Как ще се постигне: Чрез указване на местата на групите работещи една над друга.

Указване на обезопасени ръбове или открити места на височина, през крехки материали, в изкопни работи, от стълби, от временни платформи, от места на работа на съществуващи съоръжения и стълбища и технологични отвори. Как ще се постигне: Чрез изобразяване на временните парапети или бариери.

Обсъждане начини на изпълнение на работа на височина по метална конструкция и на покрив. Как ще се постигне: Чрез изобразяване на точките за анкериране на въжените линии.

б) Рискове, свързани с издигане и разглобяване на скелета или друго подобно оборудване

  • рискове по време на сглобяването, изменението или разглобяването на скелето; и Как ще се постигне: Чрез указване на местата за позициониране и ефекта върху изпълнението на другите задачи.
  • рискове, свързани с използване на скелето. Как ще се постигне: Чрез указване на местата под и над скелето.

в) Рискове, свързани с падания на същото ниво

Указване на местата с възможност за спъване и подхлъзване. Как ще се постигне: Чрез указване на местата със складиране на материали и оборудване.

 

1.3. Рискове, свързани с трафик.

  1. a) Рискове, свързани с работи, извършвани на съществуващи пътища с трафик
  • указване маршрутите на превозните средства, работещи в рамките на участъка, както и на превозни средства, преминаващи близо до участъка; Как ще се постигне: Чрез указване на участъците на евентуален контакт.
  • блъсване на преминаващи превозни средства в машини на обекта, в оборудването (скелета) и работници Как ще се постигне: Чрез указване на местата.

 

1.4. Рискове, свързани със строителни машини.

Указване рисковете от строителни машини, оборудване за преместване на земни маси, оборудване за повдигане и др.) Как ще се постигне: Чрез указване на местата.

Указване дейностите, свързани с оборудване за повдигане (кулокранове, самоходни кранове и др. Как ще се постигне: Чрез указване на местата.

1.5. Рискове, свързани с неудобни пози.

Указване на места за работа при ограничаващи пози и интензивни или повторяеми физически усилия. Как ще се постигне: Чрез указване на местата.

Време

(четвъртък) 17:30

Локация

Разград, зала на Балканфарма

Организатор

Красимир Тодоров

RSVP to event

RSVPing is closed at this time.

Can not make it to this event?Change my RSVP

0 отговора на "Среща на Клуб на специалиста по БЗ, гр.Разград"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X