СВЕТОВЕН ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2022

Световният ден за безопасност и здраве при работа за 2022 г. ще бъде отбелязан на 28 април 2022 г. и ще изследва темата за участието и социалния диалог за създаване на положителна култура за безопасност и здраве.

По време на пандемията COVID-19 установихме, че наличието на силна система за БЗР, включваща значително участие на правителства, работодатели, работници, участници в общественото здравеопазване и всички съответни национални и корпоративни заинтересовани страни, е от решаващо значение за опазването на работната среда и защитата на безопасността на работниците и здраве

Чрез ефективен социален диалог правителствата и социалните партньори участват активно във всички етапи на процесите на вземане на решения по БЗР. Това е важно от разработването и преразглеждането на политиките по БЗР и регулаторните рамки за справяне с текущите и новите предизвикателства по БЗР, до действителното прилагане на ниво работно място. Социалният диалог не само допринася за подобряването на политиките и стратегиите за БЗР, но също така е от съществено значение за изграждане на ангажираност и ангажираност, проправяйки пътя за тяхното по-бързо и по-ефективно прилагане.

На ниво работно място силната култура на БЗР е тази, при която правото на безопасна и здравословна работна среда се оценява и насърчава както от ръководството, така и от работниците. Позитивната култура на БЗР се изгражда чрез приобщаване, чрез значително включване на всички страни в непрекъснатото подобряване на безопасността и здравето при работа. На работно място със силна култура на БЗР работниците са свободни да изразяват опасения относно потенциалните рискове или опасности за БЗР на работното място, а ръководството е проактивно в работата с работниците за намиране на подходящи, ефективни и устойчиви решения. Това изисква открита комуникация и диалог, изграден върху доверие и взаимно уважение.

Тъй като продължаваме да живеем през глобална здравна криза и се сблъскваме с постоянни рискове за БЗР в света на труда, трябва да продължим да се движим към изграждане на силна култура на безопасност и здраве на всички нива.

Рекламният постер може да свалите от ТУК

Източник: https://www.ilo.org

 

11.03.2022

0 отговора на "СВЕТОВЕН ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2022"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X