Годишните Национални Награди по Безопасност и Здраве при Работа за 2021г.

Вчера отбелязахме едно от най-престижните мероприятия в сферата на безопасните и здравословни условия на труд, а именно Годишните Национални Награди по Безопасност и Здраве при Работа за 2021г.

Kонкурсът се организира от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” с любезната подкрепа на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ гр. София.

Вече дванадесета поредна година българските предприятия имат възможността да покажат и споделят своите добри практики в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и най-добрите да получат заслужено признание.

Основният показател при оценяването на победителите беше – добрите практики, които са приложени за контрол и превенция в сферата на безопасните и здравословни условия на труд в предприята.

Представители на държавните институции, работодателските и синдикалните организации, работещи в сферата за подобряване безопасните и здравословни условия на труд, както и специалисти по безопасност и здраве при работа от предприятията в страната засвидетелстваха своята специална подкрепа и уважение.

С присъствието си ни уважиха, почетните ни гости:

Г-жа Елена Аврамова – Изпълнителен Директор Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

инж. Георги Милчин – Главен секретар Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Г-н Атанас Чернаев – Директор Дирекция Инспекция по Труда гр.Пловдив

Г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар КТ ПОДКРЕПА

Г-н Огнян Атанасов – Национален секретар КНСБ

 

Зала Тримонциум на Конферентен център Евмолпия

 

Церемонията откри г-н Стефан Башев – Управител на Фондация „Център по безопасност и здраве при работа“.

Г-н Башев изнесе съдържателна реч, с която поздрави всички присъстващи на събитието и поднесе своите най-сърдечни поздравления на номинираните компании в тазгодишната надпревара.

Специален поздрав поднесе и до г-жа Аврамова по случай встъпването и в длъжност като Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“ от началото на тази година.

 

г-н Стефан Башев

 

От името на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, приветствие отправи г-жа Елена Аврамова – Изпълнителен Директор.

г-жа Елена Аврамова

Г-жа Аврамова представи и поздравителният адрес на г-н Лазар Лазаров – Заместник-министър на труда и социалната политика.

 

След официалните поздрави настъпи време за истински важната част, а именно награждаването на победителите в конкурса. С цел прозрачност и обективно оценяване на кандидатурите беше сформирана специална комисия, която да отсее най-добрите кандидати.

Комисията се състоя от представители на:

– Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

– Асоциация на индустриалния капитал в България – АИКБ;

– Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ;

– Конфедерация на труда “Подкрепа”;

– Победители от изданието на конкурса през 2019 година;

– Както и членове на екипа на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”.

 

Предприятията бяха разделени в три категории в зависимост от заетите лица в предприятието в момента на кандидатстване, както следва:

–        Малки (с до 50 заети лица),

–        Средни (от 50 до 250 заети лица),

–        Големи (с над 250 заети лица).

Като само категория Големи (с над 250 заети лица) бе разделена на три подгрупи, в зависимост от икономическата дейност, която се извършва в предприятието кандидат:

  • ГРУПА 1
  • ГРУПА 2  и
  • ГРУПА 3

Специални категории и тази година бяха:

–        Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд;

–        Най-иновативен специалист по безокасност и здраве при работа.

—-

Първата категория, в която бяха обявени победителите беше “Малки предприятия” (с до 50 заети лица):

Номинираните в категорията:

–        „Обонато Билд“ ЕООД, гр.София

–        „Линде газ България“ ЕООД, гр.Стара Загора

–        „Вулкан Цимент“ АД, гр.Димитровград

Наградите в категорията, връчи Г-н Огнян Атанасов – Национален секретар КНСБ.

 

 

Трето Място – „Линде газ България“ ЕООД, гр.Стара Загора

г-жа Радка Вълчева

 

 

Второ място – „Обонато Билд“ ЕООД, гр.София

г-н Васил Стефанов

 

 

Първо място –  „Вулкан Цимент“ АД, гр.Димитровград

г-жа Мария Панайотова

“Вулкан цимент” АД е предприятие за производство, преработка и продажба на цимент, клинкер, сухи строителни смеси, бои, мазилки, пясъци, микронизиран и други фракции варовик, хидравлични свързващи вещества и бетонови изделия

Въведени са Политика и 12 основни правила за здраве и безопасност при работа, 10 правила за безопасно шофиране. Внедрена е система за управление на здравето и безопасността при работа. Дейностите по БЗР се организират съобразно действащите нормативни изисквания и следните Стандарти по БЗР.

—-

Наградата в категория Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа връчи Д-р Даринка Кръстева – Ръководител СТМ при КЦМ АД и победител в същата категория за изданието на конкурса през 2019г.

Победител в категорията е Г-н Кръстан Кръстанов – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Иновацията представлява продукт наречен “Safety check”, с който експертите по здравословни и безопасни условия на труд, извършват проверки за спазването на правилата по безопасност и здраве при работа, екология и пожарна безопасност. Програмата позволява по-бързо и обективно анализиране на извършените проверки и констатираните нарушения. Намалява се субективния елемент при извършването на планови и внезапни проверки.

—-

Следващата категория, в която се раздадоха наградите беше “Средни предприятия” (с до 250 заети лица):.

До финала достигнаха четири компании, комисията беше изключително затруднена поради проявеният огромен интерес и равният брой точки, които спечелиха компаниите в тази категория.

Регламентът на конкурса, в такива случаи изисква посещение на място, но поради  ограниченията на Ковид мерките комисията взе решение, тази година да бъдат учредени две първи награди. Номинирани в категорията:

–        „Девня Цимент“ АД, гр.Девня

–        Бараж Груп ООД, гр.София

–        Агротайм ЕООД, гр.Исперих

–        “АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България” ЕООД, гр.Варна

 

Победителите в категорията бяха наградени от Г-н Атанас Чернаев – Директор Дирекция Инспекция по Труда гр.Пловдив.

 

Трето Място – “АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България” ЕООД, гр.Варна

За съжаление представител от фирмата нямаше възможност да присъства поради здравословни проблеми. Фондация „Център по безопасност и здраве при работа“ се ангажира да изпрати грамотата на победителя.

 

Второ място – Бараж Груп ООД, гр.София

Г-н Сашо Миланов

 

 

Едното от двете присъдени първи места заема – Агротайм ЕООД, гр.Исперих

Г-н Красимир Кулев

През месец септември 2020 година „Агротайм“ сключи договор с ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД за реализиране на проект със заглавие „По-добри условия на труд в „Агротайм“ ЕООД за срок от една година.

За изпълнението на проекта бяха заложени средства в размер на 217 154,98 лв. без ДДС. Съгласно договора 30 % от стойността се покриват от Фонд условия на труд. Проекта беше изпълнен в срок и без забележки от Фонд условия на труд. В проекта бяха залегнати шест 6 дейности за подобряване на условията на труд и почивка в  обектите на дружеството.

 

 

Другото първото място заема – „Девня Цимент“ АД, гр.Девня

г-жа Росица Ангелова

„Девня Цимент“ АД е най-големият производител на цимент в България, разположен в град Девня, област Варна, в експлоатация от 4 декември 1958 г.

В дружеството е въведена Политика за здраве и безопасност при работа, която е съпроводена от 12 Основни правила, насочени към възприемане на отговорно поведение от страна на всички работещи с цел минимизиране на потенциални предпоставки за инциденти и трудови злополуки.

—-

Наградата в категорията „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд“ връчи г-жа Добрина Проданова – Председател на Търговско-Промишлената камара гр.Пловдив (от дясно).

г-жа Мария Павлова (от ляво)

Победител в категорията е МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр.Пловдив

През септември 2021 е тържествено открит Учебен корпус #1 със стойност на инвестицията 5 938 814 лв с ДДС, като от тях:

–        За проектиране са вложени – 119 940 лв.с ДДС

–        За авторски надзор – 59 670 лв.с ДДС

–        За строителство – 5 759 174 лв.с ДДС

—-

Проведохме томбола с не едно, не с две, а цели три тегления с възможност за спечелване на спа уикенд за двама в „Етнографски Комплекс“ гр.Златоград.

Ето и щастливите печеливши:

г-н Стефан Калфов

 

г-н Иван Славов

 

г-н Стефан Манолов

—-

Следващата категория, в която обявихме печелившите беше “Големи предприятия (с над 250 заети лица) – ГРУПА 3”.

Номинираните в категорията бяха:

–        МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр.Пловдив

–        Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

–        Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД, гр. София

 

Победителите в категорията награди г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“.

 

Трето Място – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Доц. д-р Надя Чернева (от дясно) и инж. Фани Петрова

 

 

Второ Място – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД, гр. София

Г-н Стефан Манолов

 

 

Първо Място – МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр.Пловдив

Г-жа Мария Павлова

Медицински университет – Пловдив е авторитетен образователен и научен център във висшето медицинско образование.

Осигуряването на здравословна работна среда е дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност за ръководството на Медицински университет – Пловдив.Тя е определяща при осъществяване на всички инвестиционни, екологични, технологични и организационни дейности.

—-

Следващата категория, в която връчихме наградите беше “Големи предприятия (с над 250 заети лица)– ГРУПА 2”.

Номинирани в категорията бяха:

–         Ес Ти Ес Медикал Груп АД, гр.Сандански

–         Загорка АД, гр.Стара Загора

–         Оптикс АД, гр.Панагюрище

 

Наградите в категорията връчи, инж. Георги Милчин – Главен секретар на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

 

Трето Място – Ес Ти Ес Медикал Груп АД, гр.Сандански

Г-жа Елица Соколова

 

 

Второ Място – Оптикс АД, гр.Панагюрище

Г-н Йордан Акълиев

 

 

Първо Място – Загорка АД, гр.Стара Загора

От името на Загорка АД наградата прие г-н Тихомир Иванов – Регионален Мениджър към „Бултекс 99“ ЕООД

През 1902 г. Отваря врати „Бирарията”, както тогава всички старозагорци наричат пивоварната фабрика на д-р Кожухаров. Вкусил от хубавото чешко пиво по време на студентските си години в Прага, той решава да развие акционерно дружество и да започне производството на бира в региона.

—-

Последната категория, с която приключи награждаването в конкурса  беше  “Големи предприятия (с над 250 заети лица)- ГРУПА 1”, номинирани в категорията бяха:

–         „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр.София

–         „БиЕй Глас България“ ЕАД завод в гр. Пловдив

–         „КонтурГлобал Марица Изток 3“, обл.Стара Загора

–         “ДЖИ ПИ ГРУП” АД, гр. София

До финала отново достигнаха четири компании, както при категорията Средни предприятия. Комисията беше изключително затруднена и реши, че на трето място ще има две компании, поради равният брой точки и невъзможността за посещение на фирмите на място.

Наградите в категорията връчи г-жа Елена Аврамова – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

 

Трето Място – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр.Софи

Г-н Крум Гледжарски

 

 

Другото Трето Място заема – “ДЖИ ПИ ГРУП” АД, гр. София

Г-жа Боряна Паскалева

 

 

Второ Място – „КонтурГлобал Марица Изток 3“, обл.Стара Загора

г-н Николай Колев

 

 

Първо Място – „БиЕй Глас България“ ЕАД завод в гр. Пловдив

г-жа Диана Стоянава

„БиЕй Глас България“ ЕАД е една от водещите фирми в България в промишления сектор и е най-големият производител на амбалаж.

За осигуряване на безопасност и подобряване условията на труд във фирмата е въведена електронна система за регистриране на почти инциденти и предложения за безопасност. Система за сигнализация при близост на мотокар е проектирана да намали риска от сблъсък между пешеходци и движещи се превозни средства на работно място.

 

На всички участници в конкурса, които тази година не успяха да се класират в челните места изказваме нашата благодарност  за старанието, постигнатите резултати и отношението към безопасността и здравето при работа.

Благодарим на всички участници и гости, които уважиха събитието. Честито на всички наградени в различните категории!Желаем ви безопасна и безаварийна работа. Нека  да се множат добрите резултати в името на опазване живота и здравето на работещите в България!

 

Снимки от събитието може да видите ТУК

 

 

02.03.2022

0 отговора на "Годишните Национални Награди по Безопасност и Здраве при Работа за 2021г."

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X