Световен ден по БЗР – 2021

Пандемията COVID-19 накара правителствата, работодателите, работниците и населението да се изправят пред безпрецедентни предизвикателства по отношение на вируса и многото ефекти, които той е оказал върху света на труда. Световният ден за безопасност и здраве при работа ще се съсредоточи върху стратегии за укрепване на националните системи за безопасност и здраве при работа (БЗР) за изграждане на устойчивост, за да се справим с кризи сега и в бъдеще, като се позоваваме на извлечените поуки и опит от света на труда.

Откакто се появи като глобална криза в началото на 2020 г., пандемията на COVID-19 повлия дълбоко навсякъде. Пандемията засегна почти всички аспекти на света на труда, от риска от предаване на вируса на работните места до рисковете за безопасност и здраве при работа (ЗБУТ), възникнали в резултат на мерки за смекчаване на разпространението на вируса. Преминаването към нови форми на организация на работата, като широкото разчитане на работа от разстояние, например, предостави много възможности за работниците, но също така създаде потенциални рискове за БЗР, включително психосоциални рискове и по-специално насилие.
Световният ден за безопасност и здраве при работа 2021 се фокусира върху използването на елементите на системата за БЗР, както е посочено в Конвенцията за насърчаване на безопасността и здравето при работа от 2006 г. (№ 187). Докладът за световния ден изследва как настоящата криза показва важността на укрепването на тези системи за БЗР, включително услуги по трудова медицина, както на национално ниво, така и на ниво предприятие.
Международна Организация на Труда (МОТ)  ще използва тази възможност, за да повиши осведомеността и да стимулира диалога относно важността на създаването и инвестирането в устойчиви системи за БЗР, като се позовава както на регионални, така и на държавни примери за смекчаване и предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното място.
Статията може да намерите тук –  https://bit.ly/3ra7Qb7
08.07.2021

0 отговора на "Световен ден по БЗР - 2021"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X