СВЕТОВЕН ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Вчера отбелязахме Световният ден по безопасност и здраве при работа.

Наши любезни домакини бяха СУ “Любен Каравелов” гр. Пловдив, училището беше отличено с първо място в конкурса – Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2022 г.

През 2022 г. училището е изцяло реновирано, реконструирано и модернизирано, в това число влизат основната сграда и филиал, дворни пространства, новопостроени корпуси към тези сгради на училището и др. по Проект на Община Пловдив „Пловдив през 2014-2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” от ОП „Региони в растеж” общо проектът е за над 18 милиона лева.

Сградите са изцяло реновирани: подменени са Ел. и В и К инсталации; изградени са нови санитарни помещения; сградите са подсилени против земетресение; изцяло санирани; изградена е соларна система за топла вода, както и модерна климатична система във всяка стая с климатик и парно отопление; инсталирани са нови системи за видеонаблюдение, пожароизвестителна система и безжичен интернет. Достъпна среда с рампа, подемник, асансьор и тоалетна за инвалиди. Зала за кетъринг.

Допълнително е построен нов корпус с топла връзка, в който има: Мултифункционална спортна зала със сцена за концерти, гримьорни, съблекални  със сешоари. Стая за треньори и спасители.; Басейн със съблекални, бани и тоалетни за момичета и писоари за момчета . Климатична система, парно, тоалетна за инвалиди и рампа за достъпна среда . Съоръженията отговарят на всички европейски стандарти и изисквания. Съблекални със сешоари.Стая за треньори и спасители.

Световният ден за безопасност и здраве при работа през 2023 г. ще бъде отбелязан на 28 април 2023 г. и ще изследва темата за безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право на работа.

През юни 2022 г. Международната конференция на труда (ILC) реши да включи „безопасна и здравословна работна среда“ в рамката на МОТ (Международна организация на труда) за основни принципи и права на работното място.
По този повод Конвенцията за безопасност и здраве при работа, № 155 и Промоционалната рамка за конвенция за безопасност и здраве при работа, № 187 бяха обявени за основни конвенции.

В резултат на това решение всички държави-членки, дори и да не са ратифицирали въпросните конвенции, имат задължение, произтичащо от самия факт на членство в Организацията, да зачитат, насърчават и реализират, добросъвестно и в съответствие с Конституцията, принципите относно основните права, които са предмет на тези конвенции.

Декларация на МОТ за основните принципи и права в областта на труда и мехънизъм за нейното прилагане

 

СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО

 

02.05.2023

0 отговора на "СВЕТОВЕН ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X