СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2023 – Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право на работа

Световният ден за безопасност и здраве при работа през 2023 г. ще бъде отбелязан на 28 април 2023 г. и ще изследва темата за безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право на работа.

През юни 2022 г. Международната конференция на труда (ILC) реши да включи „безопасна и здравословна работна среда“ в рамката на МОТ (Международна организация на труда) за основни принципи и права на работното място.
По този повод Конвенцията за безопасност и здраве при работа, № 155 и Промоционалната рамка за конвенция за безопасност и здраве при работа, № 187 бяха обявени за основни конвенции.

В резултат на това решение всички държави-членки, дори и да не са ратифицирали въпросните конвенции, имат задължение, произтичащо от самия факт на членство в Организацията, да зачитат, насърчават и реализират, добросъвестно и в съответствие с Конституцията, принципите относно основните права, които са предмет на тези конвенции.

Декларация на МОТ за основните принципи и права в областта на труда и мехънизъм за нейното прилагане

13.03.2023

0 отговора на "СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2023 - Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право на работа"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X