Проведохме обучение по първа долекарска помощ в ЮРИЙ ГАГАРИН АД

На 06.12.2022г. проведохме обучение по първа долекарска помощ, с работници от ЮРИЙ ГАГАРИН АД, гр.Пловдив.

Основание за провеждане на обучението:

  • чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства, съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието;
  • В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г.
  • В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Целева група – лицата, определени от работодателя за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място в предприятието.

Лектор на обучението беше атрактивният – инж.Слави Пачалов – Магистър по “Трудова медицина и работоспособност” и Управител в “Пачалов”ЕООД

Обучението включи теоретични и практически занимания:

Някои от темите бяха свързани с:

 – Усвояване на животоспасяващи практики и изграждане на практически навици и умения за действие при различни ситуации
 – Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето при работа.
 – Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания.
 – Първа долекарска помощ при кръвотечения.
07.12.2022

0 отговора на "Проведохме обучение по първа долекарска помощ в ЮРИЙ ГАГАРИН АД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X