Проведохме обучение по пожарна и аварийна безопасност

Вчера проведохме обучение по пожарна и аварийна безопасност със служители на Зюдволе Груп Италия“ АД Клон Булсафил КЧТ гр.Пловдив.

Обучението се проведе на територията на предприятието разпределено в две групи А и Д.

Основание за провеждане на обучението – чл. 20, ал.1 и 2 и чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 и чл.5,т.8 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Целта на обучението бе групите по противопожарна и аварийна безопасност в цеховете да усвоявоят методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по пожарна и аварийна безопасност.

Лектори в обучението бяха:

Димчо Йовчев – Пожарникар и специалист пожарна и аварийна безопасност към “ФАЙЕР СЕКЮРИТИ” ЕООД

Андреана Симеонова – Специалист ЛПС към “Бултекс 99” ЕООД

22.03.2022

0 отговора на "Проведохме обучение по пожарна и аварийна безопасност"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X