Проведохме обучение за Упойващите вещества и тяхното вредно въздействие

Миналата седмица на 21.04.2023г. проведохме обучение за Упойващите вещества и тяхното вредно въздействие със служители на Зюдволе Груп Италия“ АД Клон Булсафил КЧТ гр.Пловдив.

Обучението се проведе на територията на предприятието разпределено в две групи.

Основание за провеждане на обучението – чл. 26 ал. 2 от ЗЗБУТ; чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Целта на обучението бе служителите да добият знания и умения за разпознаване на хора, работещи в предприятието, които употребяват упойващи вещества, с цел недопускане до работните места и предотвратяване на злополуки.

Лектор на обучението беше:

Д-р Тинка Начева – Психиатър и Управител на Медицински център „Херон“ ООД

26.04.2023

0 отговора на "Проведохме обучение за Упойващите вещества и тяхното вредно въздействие"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X