Проведохме обучение за Координатори с EVN

На 14.03.2022г. проведохме обучение за Координатори по БЗР при работа за етапа на изпълнението на строежа със служители на EVN България Топлофикация “ ЕАД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив.

Обучението се проведе по Наредба РД07-2 на основание за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

В обучението бяха засегнати различни теми някои, от които бяха:

  • Оценка на професионалните рискове на строителната площадка. Мерки за ограничаване на риска;
  • Организация за безопасно изпълнение на основните видове строително монтажни работи;
  • Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнението на строителни и монтажни работи;
  • Изискване на чл. 18 от ЗЗБУТ за взаимно договаряне на мерките по безопасност и здраве при работа на обща площадка  и др.

Цели на обучението:

  • Придобиване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при извършване на строително-монтажни работи .
  • Придобиване на знания по безопасно изпълнение на строително-монтажни работи от  координатори по безопасност и здраве при работа;
  • Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

Лекциите проведоха:  Благовеста Карова – Експерт БЗР към ФЦБЗР и Иван Палийски – Регионален мениджър и Специалист ЛПС и СРО „Бултекс 99“ ЕООД.

Използваха се различни методи на обучение и предоставяне на информацията. Интересни мултимедийни документи за онагледяване на лекциите. Разискваха се дискусии, а на края на лекцията на участниците бяха раздадени изпитни тестове за проверка на новопридобитите знания.

    

15.03.2022

0 отговора на "Проведохме обучение за Координатори с EVN"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X