Проведохме обучение за височинна защита и работа в ограничени пространства с Агри България ЕООД

Миналата седмица в петък 10.02.2023г. проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства с работещите в „Агри България” ЕООД с.Радиново.

Целите на обучението бяха:

  • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд при работа на височина и използването на съоръжения за осъществяване на дейността;
  • Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа на височина и в ограничени пространства с използване на ЛПС .
  • Запознаване и усвояване на различни техники за работа в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.
  • Ограничаване максимално риска при работа на височина и в ограничени пространства, както и последиците от евентуални травматични увреждания.

Като обучението беше насочено към лица, които са определени от работодателя да извършват дейности на височина и в ограничени пространства.

Някои от темите на обучението:

– Нормативни документи регламентиращи дейността  по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства. Европейски директиви и българско законодателство.
 – Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнението на работа на височина и в ограничени пространства.
 – Работа в ограничени пространства – мерки за безопасност.
 – Съвременни средства за защита при работа в опасна среда- новости,   дигитализация при упражняване на контрол на годността им,  варианти за предоставяне и ползване.

Лектори на обучението:

  • Благовеста Карова – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, специалист по БЗР.
  • Давид Пенков – Специалист продажби в „Бултекс 99“ ЕООД, специалист по ЛПС.

13.02.2023

0 отговора на "Проведохме обучение за височинна защита и работа в ограничени пространства с Агри България ЕООД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X