Проведохме ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ в Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс ЕООД

На 29.11.2022г. организирахме ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ в Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс ЕООД.

Основание за провеждането на деня по безопасност и здраве при работа:

  • чл. 4 ал. 1, т.2 от ЗЗБУТ;
  • чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 5 и т.6 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Цели на събитието:

  • Надграждане на знания, умения и навици, необходими за безопасна експлоатация на електро и мотокари и опазване живота и здравето на всички работещи в Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс ЕООД;
  • Подобряване безопасността и здравето на работното място.

 Целева група:

  • Водачи на електро и мотокари;
  • Всички останали работници на предприятието;

Използвани средства:

  • Теоретични знания за безопасна експлоатация на електро и мотокари;
  • Демонстрации;
  • Практични занимания.

Лектор беше инж. Александър Борисов – Гл. инспектор в ИА “Главна инспекция по труда“ при МТСП.

01.12.2022

0 отговора на "Проведохме ДЕН ПО БЕЗОПАСНОСТ в Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс ЕООД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X