Проведохме базово обучение по безопасност и здраве при работа

Вчера 25.08.2022г. проведохме базово обучение по безопасност и здраве при работа със служители на:

 • Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
 • КЦМ АД
 • Зик Консултинг ЕООД
 • Шнайдер Електрик България ЕООД

 

Обучението беше насочено към:

 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • Длъжностните лица на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Членове на КУТ и ГУТ.

 

Целите на обучението:

 • Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
 • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
 • Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

26.08.2022

0 отговора на "Проведохме базово обучение по безопасност и здраве при работа"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X