Отчитане на отпадъците чрез Национална информационна система за отпадъци

 Засегнати бяха теми свързани с:

 • Закона за управление на отпадъците;
 • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Подробно бе разгледан и начинът на подаване на документи чрез новата електронна система на Национална информационна система за отпадъци (НИСО):

 • Как да влезете в системата (с КЕП, с потребителско име и парола);
 • Регистрация (администратор на профил, администратор на площадка, вписващ данни, регистрация на задължено лице);
 • Потребителски интерфейс след вход в НИСО;
 • Молба за включване в екип;
 • Покана за регистрация;
 • Отчети (отчетни книги, „Предаден отпадък“);
 • Годишни отчети (попълване на годишен отчет);
 • Работни листа (РЛ – класификация на отпадъци, РЛ – класификация на отпадъци въз основа на изпитване);
 • Асоцииране на работни площадки.

Г-жа Янкова отговори на много въпроси зададени от колегите онлайн, стъпка по стъпка показа на всички как се работи с електронната система на НИСО чрез нагледни примери.

Презентацията от обучението може да изтеглите от ТУК

08.07.2021

0 отговора на "Отчитане на отпадъците чрез Национална информационна система за отпадъци"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X