Обучения по Електробезопасност в Сенсата Технолоджис България ЕООД

В периода 11.11.2022 и 17.11.2022г. проведохме online обучения за проверка на знанията и за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност със служители на Сенсата Технолоджис България ЕООД, с.Царацово.

Основание за провеждане на обучението:
• чл. 26 ал. 2 от ЗЗБУТ;
• чл. 17 и чл. 18 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Цели на обучението:
• Придобиване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при експлоатиране на електрически съоръжения;
• Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

Целева група:
• Електротехническия персонал на предприятието.

Метод на провеждане – обучението се проведе под интерактивна форма като се използва мултимедия за онагледяване на обучението и прожекция на филми с подходяща тематика.

Лектор – Доц. Петър Петров – ТУ Габрово

Темите обхващащи материала бяха разделени на 6 Модула:

Модул1Здравословни и безопасни условия на труд
Модул2Електробезопасност
Модул 3Организация на оперативното обслужване на електрическите уредби и съоръжения
Модул 4Обслужване на ел. двигатели, силови трансформатори и въздушни трансформаторни постове
Модул 5Електротравматизъм
Модул 6Практика по специалността

 

17.11.2022

0 отговора на "Обучения по Електробезопасност в Сенсата Технолоджис България ЕООД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X