ОБУЧЕНИЯ ЗЛАТОГРАД 2024 ГРУПА 2 – ВАРНА, БУРГАС, ШУМЕН И РАЗГРАД

В перода 11-13 април 2024 год. Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ проведе втория за тази година семинар в гр.Златоград. Присътващите бяха от морските региони – Варна, Бургас и Северна България – региони Шумен и Разград. В семинара се включиха също малка група от гр.Пловдив.

На априлския семинар отново бяха представени актуални теми в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Гост-лектор на събитието беше г-жа Пенка Митрева- Началник отдел „Рискови производства и дейности“ от ИА „Главна инспекция по труда“. Тя по достъпен  начин с множество примери представи темамата за Трудовите злополуки в контекста на контрола, осъществяван от ГИТ.      Г-жа Митрева акцентира върху основни моменти като причините за трудовите злополуки, пропуските и засегна необходимостта от превенция. Тя представи на присътващите статистически данни и даде отговори на конкретни въпроси от участниците.

Лекция на семинара изнесе също г-жа Благовеста Карова с винаги актуалната тема за „Опасни химични вещества“, представена с всички новости и допълнения в законодателната рамка.

 

Дамите от „Фърст Консултинг“ Кремена Райкова и Велислава Ивановска в презентацията си застъпиха важни моменти при кандидатсването по европейски програми и дадоха ценни съвети на присъстващите.

 

Г-н Иван Палийски представи темата „Съвременни средства за защита“ и раздвижи аудиторията с много демонстрации на мостри, видеа и приложения на нови модели лични предпазни средства.

Присътващи на семинара бяха също регионалните отговорници на клубовете по БЗР – Бонка Димитрова, Енислав Георгиев и Христо Първанов. Те връчиха удостоверенията на участниците, преминали успешно изпитния тест и раздадоха подаръци, осигурени от „Бултекс 99“.

 

С много положителни емоции от преживяванията на семинара отпътува и втората група. Обучението беше вълнуващо допълнено от красивата природа в Златоград, местната музика, кухня, добрината на хората, запазената автентичност  и самобитност на региона.

15.04.2024

0 отговора на "ОБУЧЕНИЯ ЗЛАТОГРАД 2024 ГРУПА 2 – ВАРНА, БУРГАС, ШУМЕН И РАЗГРАД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X