ОБУЧЕНИЯ ЗЛАТОГРАД 2024 ГРУПА 1 – ПЛЕВЕН, ВРАЦА, СТАРА ЗАГОРА, БЛАГОЕВГРАД

От 21 до 23 март 2024 год. Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ стартира с провеждането на традиционните семинари в гр.Златоград.

Официални гости, лектори и присъстващи на първия от поредицата семинари бяха Заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Гинка Машова-Станчева, инж.Екатерина Асенова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“, г-н Александър Борисов- Началник отдел към ИА „Главна инспекция по труда“, г-жа Благовеста Карова – Председател на управителния съвет на ФЦБЗР, г-н Иван Палийски – член на управителния съвет на ФЦБЗР и Регионален мениджър на „Бултекс 99“ за Пловдив, г-жа Велислава Ивановска и г-жа Кремена Райкова – Консултантска фирма „Фърст Консултинг” ЕООД.

На събитието бяха поканени и присъстваха над 50 специалисти по безопасност и здраве, технически лица и ръководители на фирми от градовете Стара Загора, Плевен, Враца и Благоевград, както и регионалните мениджържи и отговорници по клубове: Тихомир Иванов, Марин Балев и Крум Калайджийски.

Заместник-министър Гинка Машова-Станчева връчи благодарствен адрес на г-жа Благовеста Карова и поздрави организаторите за дейността и ролята на фондацията като единствено по рода си сдружение, което обединява специалисти, обучава, промотира и популяризира безопасността при работа. Акцентира се върху тясното сътрудничество на Министерството на труда и социалната политика и ИА „Главна инспекция по труда“ в усилията за спасяване на човешки животи и осигуряване на по-добри условия на труд.

Представени бяха изключително актуални теми в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Семинарът започна с темата на г-жа Благовеста Карова- Опасни химични вещества – определение, категоризиране, пиктограми, мерки за безопасност при работа, транспортиране и съхранение.

Инж. Екатерина Асенова –Изпълнителен директор на ИА ГИТ  запозна аудиторията с  целите на организираната от ГИТ и подкрепена от МТСП Национална кампания за превенция на трудовия травматизъм под наслов „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“  Тя сподели тревогата на Ръководството във връзка със станалите злополуки в страната и призова посланията за спазване на установените правила да стигнат до повече хора.   Усилията ни да са в посока за приобщаване на всички участници в трудовия процес  в дейността по  намаляване на трудовите злополуки и изграждането на култура на безопасност.

Г-н Александър Борисов- началник на отдел „Анализ на контролната дейност“ от ИА ГИТ представи с множество примери от практиката, реални решения и статистика темата Трудовите злополуки в контекста на контрола, осъществяван от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”.

Полезни и практични отново бяха дамите от консултантска компания „Фърст Консултинг” ЕООД, които с усмивка и стегнато изложение дадоха ключова информация по темите: Препоръки за добро и успешно изпълнение на проекти по «Адаптирана работна среда» и Нови възможности за еврофинансиране на бизнеса през 2024 г.

Част от семинара беше и иновативната лекция на г-н Иван Палийски за Съвременни средства за защита при работа – правилен подбор и употреба. Предпазни съоръжения при извършване на заваръчни дейности и работа в силно запрашени помещения. Присъстващите можеха да се докоснат най-новите лични предпазни средства и получиха подаръци, осигурени от „Бултекс 99“ ЕООД.

И разбира се, обучението завърши с решаване на изпитен тест и получачаване на удостоверения.

Организаторите се погрижиха гостите да получат освен нови знания и възможността по време на престоя да се насладят на красивата музика от региона, местните ястия и бит.

27.03.2024

0 отговора на "ОБУЧЕНИЯ ЗЛАТОГРАД 2024 ГРУПА 1 – ПЛЕВЕН, ВРАЦА, СТАРА ЗАГОРА, БЛАГОЕВГРАД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X