Обучение по първа долекарска помощ в ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ АД – КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ

На 10.10.2022г. и 17.10.2022г. проведохме обучение по първа долекарска помощ,  с работници от ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ АД – КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ, с.Скутаре.

Обучението с епроведе на основание:

  • чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието
  • В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г..Съгласно чл.3, ал. 1 и 2 от Правилата„ първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите.
  • В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Целева група – лицата, определени от работодателя за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място в предприятието.

Лектор на обучението беше атрактивният – инж.Слави Пачалов – Магистър по “Трудова медицина и работоспособност” и Управител в “Пачалов”ЕООД

 

18.10.2022

0 отговора на "Обучение по първа долекарска помощ в ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ АД - КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X