Обучение по безопасност и здраве при работа на височина със служители на Карлсберг България АД, гр.Благоевград

На 01.11.2022г. проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на височина със служители на Карлсберг България АД, гр.Благоевград.

Целите на обучението бяха:

  • Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа на височина и използване на ЛПС.
  • Запознаване и усвояване на различни техники за работа в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.
  • Ограничаване максимално риска при работа на височина, както и последиците от евентуални травматични увреждания.

Обучението беше насочено към лица, които са определени от работодателя да извършват дейности на височина.

Някои от темите на обучението:

Оценка на професионалните рискове при работа на височина. Обезопасяване на работни места за работа на височина.
Лични предпазни средства за работа на височина:

– Предпазни колани – правилен подбор, поставяне, поддръжка и проверки за изправността им.

– Осигурителни линии.

– Демонстрации.

– Практическо занимание

Лектор на обучението:

  • Иван Палийски – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, Регионален мениджър в „Бултекс 99“ ЕООД, специалист височинна защита и ЛПС.

17.11.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа на височина със служители на Карлсберг България АД, гр.Благоевград"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X