Обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства в „Девня Цимент“ АД – гр.Варна и „Вулкан Цимент“ АД – гр.Димитровград

Миналата седмица в периода 04-06.10.2022г. проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства с работещите в „Девня Цимент“ АД – гр.Варна и „Вулкан Цимент“ АД – гр.Димитровград.

Целите на обучението бяха:

  • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд при работа на височина и използването на съоръжения за осъществяване на дейността;
  • Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа на височина и в ограничени пространства с използване на ЛПС .
  • Запознаване и усвояване на различни техники за работа в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.
  • Ограничаване максимално риска при работа на височина и в ограничени пространства, както и последиците от евентуални травматични увреждания.

Като обучението беше насочено към лица, които са определени от работодателя да извършват дейности на височина и в ограничени пространства.

Някои от темите на обучението:

Нормативни документи регламентиращи дейността  по безопасност и здраве при работа на височина. Европейски директиви и българско законодателство.
Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнението на работа на височина.
Работа в ограничени пространства – мерки за безопасност.
Съвременни средства за защита при работа в опасна среда- новости,   дигитализация при упражняване на контрол на годността им,  варианти за предоставяне и ползване.

Лектори на обучението:

  • Благовеста Карова – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, специалист по БЗР.
  • Иван Палийски – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, Регионален мениджър в „Бултекс 99“ ЕООД, специалист по ЛПС.

 

10.10.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства в „Девня Цимент“ АД – гр.Варна и „Вулкан Цимент“ АД – гр.Димитровград"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X