Обучение по безопасност и здраве при работа за работа при потенциален риск от експлозивна атмосфера – Булгартрансгаз ЕАД

 

Вчера проведохме обучение по БЗР за работа при потенциален риск от експлозивна атмосфера със служители на Булгартрансгаз ЕАД гр.София.

Основание за провеждане на обучението – чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и чл.13 от Наредба № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.

Обучението се проведе на територията на Булгартрансгаз Югозападен експлоатационен район Ихтиман. За онагледяване на теоретичния материал се използваха презентации, направени бяха демонстрации за безопасна работа и екипировка при работа в потенциално експлозивна атмосфера. Някои от темите, които бяха засегнати:

ATEX Директивите и смисълът на единното законодателство в ЕС в тази област. Основни изисквания залегнали в новата ATEX директива 2014/34/EU;

 – Запознаване с видовете опасни зони (газ и прах), условия за възникване на експлозивна атмосфера и граници на взривяемост. Разглеждане на конкретни примери;

 – Инспектиране и поддръжка на съоръжения, работещи в опасни зони;

 – Добри европейски практики за безопасната поддръжка на взривозащитеното оборудване и др.

Цели на обучението:

  • Придобиване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа в условия на потенциален риск от експлозивна атмосфера
  • Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

Лектор на обучението беше инж. Димитър Беров –  Специалист към ЕМЕКС България ООД.

г-н Иван Палийски – Регионален мениджър Бултекс 99 ЕООД обърна внимание на темата:

Лични предпазни средства и защитни облекла при потенциален риск от експлозивна среда, която обхваща следните проблеми:

  • Определяне на подходящите видове защитни средства;
  • Изготвяне и утвърждаване на списък;
  • Обучение за правилното носене, поддържане и контрол за изправността на ЛПС.

Обучението завърши с проверка на ново придобитите знания чрез изпитен тест. На всички участници преминали успешно теста бяха раздадени удостоверения.

 

15.06.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа за работа при потенциален риск от експлозивна атмосфера - Булгартрансгаз ЕАД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X