Обучение по безопасност и здраве при работа за височинна защита – Линде газ България ЕООД

Миналата седмица на 20.05.2022г. проведохме обучение по БЗР за височинна защита със служители на Линде газ България ЕООД гр.Стара Загора.

Основание за провеждане на обучението – чл. 26 ал. 2 от ЗЗБУТ; чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; чл. 215н и чл. 215о, т.7 от наредба № 7  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Обучението се проведе в Конферентен център ЕВМОЛПИЯ, ул.Карловско шосе №8, гр.Пловдив. За онагледяване на теоретичния материал се използваха презентации, направени бяха демонстрации на подходяща предпазна екипировка за височинна защита. Обучението завърши с проверка на ново придобитите знания чрез изпитен тест. На всички участници преминали успешно теста бяха раздадени удостоверения.

Цели на обучението: 

  • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд при работа на височина и използването на съоръжения за осъществяване на дейността;
  • Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа на височина с използване на ЛПС;
  • Запознаване и усвояване на различни техники за работа в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи;
  • Ограничаване максимално риска при работана височина, както и последиците от евентуални травматични увреждания.

Лектор на обучението беше Иван Палийски – Специалист височинна защита и ЛПС – Фондация “Център за безопасност и здраве при работа“.

27.05.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа за височинна защита – Линде газ България ЕООД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X