Обучение на тема – ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Миналата седмица в периода 02-04 юни, проведохме обучение по безопасност и здраве при работа със служители от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив на тема – ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. Обучението се проведе в китното селце Бадевци, сгушено в гористият Еленски балкан.

Целите на обучението бяха насочени към:

 • Надграждане на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на органите по безопасност и здраве при работа, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

Лектори в обучението бяха:

 • Иван Палийски – Фондация  „Център за БЗР”- Пловдив;
 • Благовеста Карова – Фондация  „Център за БЗР”- Пловдив;
 • Д-р Светла Савчева – психолог, Габровски Технически Университет;
 • Гл. инспектор Пламен Генчев  – Началник – РС “ПБЗН“ – Габрово.

Обучението беше проведено в интерактивна форма, като всички лектори използваха мултимедия за онагледяване, прожекция на филми с подходяща тематика. Включени бяха дискусии по различните теми и работа в групи.

Някои от темите:

 • Управление на дейността по безопасност и здраве при работа. Ангажименти на работодател, длъжностни лица, орган по БЗР, работници, социални партньори.
 • Правни задължения и последствия при неспазване на ангажиментите по нормативните документи по БЗР.
 • Превенцията като основен принцип по безопасността на труда. Оценяване на риска на практика и управление на рисковете;
 • Ефективни подходи при подбора на личните предпазни средства. Контрол по правилното използване, поддържане и проверка за състоянието им;
 • Мускулно-скелетни увреждания – Кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност за 2020-2022 година.       Практически занимания;
 • Лидерство и култура на ЗБУТ. Умения за упражняване на контрол по спазване изискванията по здраве и безопасност;
 • Контрол по спазване на изискванията по противопожарна и аварийна безопасност – правилен подход при избора на противопожарни средства, контрол и изпитания, проверка на знанията и водене на документацията.

Обучението завърши с решаване на изпитен тест за придобитите нови знания.

02.08.2021

0 отговора на "Обучение на тема - ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X