НАРЕДБА № РД-06-3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЧЕРНАТА И ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ

В брой 19 на Държавен вестник от 8 март 2022 г. е обнародвана Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Наредбата влиза в сила от 9 септември 2022 г. и с нея се определят изискванията за осигуряване на ЗБУТ при производството на черни, цветни и благородни метали от първични и вторични суровини и тяхното обработване чрез пластична деформация (валцуване, пресуване, изтегляне) до продукти и изделия.

В наредбата ще намерите промени по отношение на изискванията към:

 • Повишени изисквания към осветлението
 • Повишени изисквания за използване на антифони
 • Повишени изисквания при експозиция на вибрации
 • Повишени изисквания при експозиция на химични агенти
 • Специфични (повишени) изисквания при ръчна работа с тежести
 • Повишени изисквания към ръчни инструменти
 • Повишени изискавания при експлоатация на кари
 • Специфични изисквания за инструктаж
 • Специфични изисквания за огневи работи при производството на олово, цинк, кадмий и благородни метали
 • Специфични изисквания при движение на транспортни средства
 • Изисквания за инструкции

 

10.03.2022

0 отговора на "НАРЕДБА № РД-06-3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЧЕРНАТА И ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X