Месечна среща на клуб по БЗР гр.Пловдив

Вчера на 24.11 (четвъртък) на пук на ветровитото време проведохме традиционната си месечна среща за Ноември.

Наши любезни домакини бяха колегите от “Вюрт Електроник ИБЕ БГ” ЕООД, с.Белозем. Срещата се състоя в новата сграда на предприятието, която е влязла в експлоатация в началото на годината.

Домакините бяха подготвили интересна и разнообразна програма, която започна с посещение на Влажните ливади възстановени от ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ, намиращи се в непосредствена близост до предприятието.

Представител на ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ бе на разположение, за да разкаже повече за влажните ливади, нуждата от тях и да ни покаже чрез телескоп и бинокъл по-отблизо обитателите на ливадата.

Какво представляват влажните ливади?

Низините сенокосни ливади са едни от най-богатите на биологично разнообразие земеделски площи. Те оформят местообитание 6510 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (НАТУРА 2000) на Европейския Съюз. Този тип открити площи се срещат в района на с. Белозем и р. Марица и предоставят убежища за различни насекоми, бозайници и птици. В района могат да бъдат наблюдавани хранещи се бели щъркели, чапли и различни видове хищни птици.

Подобно на оризищата влажните ливади биват наводнявани през определен период от годината. Това осигурява значителен хранителен ресурс, който е от изключително значение за биологичното разнообразие. Поради високата влажност, почвите се засоляват и придобиват бял или по светъл цвят. Това определя и името на селото – Белозем.

  

 

След това посетихме и новата производствената част придружени от кинезитерапевта – Веселин, който извършва наблюдение и корекция на работната поза на работниците по време на работа. Оказва им помощ за правилно позициониране на работния стол и провежда демонстрации и обучения на укрепващи и раздвижващи упражнения в роцеса на работа.

     

 

За финал на посещението, поднесохме подаръци на домакините и благодарствено писмо от име на членовете на Клуб по БЗР Пловдив.

 

 

25.11.2022

0 отговора на "Месечна среща на клуб по БЗР гр.Пловдив"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X