ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2022

На 23.02.2022г. отбелязахме най-престижното мероприятия в сферата на безопасните и здравословни условия на труд, а именно Годишните Национални Награди по Безопасност и Здраве при Работа за 2022 г.

Kонкурсът се организира от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” с любезната подкрепа на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ гр. София.

Вече тринадесет години поред българските предприятия имат възможността да покажат и споделят своите добри практики в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и най-добрите да получат заслужено признание.

Основният показател при оценяването на победителите беше – добрите практики, които са приложени за контрол и превенция в сферата на безопасните и здравословни условия на труд в предприята.

Представители на държавните институции, работодателските и синдикалните организации, работещи в сферата за подобряване безопасните и здравословни условия на труд, както и специалисти по безопасност и здраве при работа от предприятията в страната засвидетелстваха своята специална подкрепа и уважение.

С присъствието си ни уважиха, почетните ни гости:

Г-н Лазар Лазаров – служебен Заместник министър-председател по социалните политики и Министър на труда и социалната политика

Проф. Емил Мингов – Заместник министър на труда и социалната политика

Г-жа Румяна Михайлова – Началник на политическия кабинет

Г-жа Екатерина Асенова – Изпълнителен Директор Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Г-н Огнян Атанасов – Вицепрезидент на КНСБ

Г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар на КТ ПОДКРЕПА

Г-н Атанас Чернаев – Директор Дирекция Инспекция по Труда гр.Пловдив

Конферентен център “Тракия” гр. София

 

Церемонията откри г-н Стефан Башев – Управител на Фондация „Център по безопасност и здраве при работа“.

Г-н Башев изнесе съдържателна реч, с която поздрави всички присъстващи на събитието и поднесе своите най-сърдечни поздравления на номинираните компании в тазгодишната надпревара.

г-н Стефан Башев

 

Поздрав към всички присъстващи отправи Г-н Лазар Лазаров – служебен Заместник министър-председател по социалните политики и Министър на труда и социалната политика.

Г-н Лазар Лазаров

 

След официалните поздрави настъпи време за истински важната част, а именно награждаването на победителите в конкурса. С цел прозрачност и обективно оценяване на кандидатурите беше сформирана специална комисия, която да отсее най-добрите кандидати.

Комисията се състоя от представители на:

– Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

– Асоциация на индустриалния капитал в България – АИКБ;

– Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ;

– Конфедерация на труда “Подкрепа”;

– Победители от изданието на конкурса през 2019 година;

– Както и членове на екипа на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”.

 

Предприятията бяха разделени в три категории в зависимост от заетите лица в предприятието в момента на кандидатстване, както следва:

–        Малки (с до 50 заети лица),

–        Средни (от 50 до 250 заети лица),

–        Големи (с над 250 заети лица).

Като само категория Големи (с над 250 заети лица) бе разделена на три подгрупи, в зависимост от икономическата дейност, която се извършва в предприятието кандидат:

 • ГРУПА 1
 • ГРУПА 2  и
 • ГРУПА 3

Специални категории и тази година бяха:

–        Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд;

–        Най-иновативен специалист по безокасност и здраве при работа.

————————————————————————————————————————————————————————–

Първата категория, в която бяха обявени победителите беше “Малки предприятия” (с до 50 заети лица):

Номинираните в категорията бяха:

–        „Обонато Билд“ ЕООД, гр.София

–        „Орика Мед България“ АД, гр.Панагюрище

–        „Елкомо“ ООД, гр.Асеновград

Наградите в категорията, връчи Г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар на КТ ПОДКРЕПА.

 

Трето място – „Елкомо“ ООД, гр.Асеновград

 

Второ място – „Орика Мед България“ АД, гр.Панагюрище 

 

Първо място – „Обонато Билд“ ЕООД, гр.София

„Обонато Билд“ ЕООД е строителна фирма, която се занимава с изграждането, проектирането и изпълнението на – Пречиствателна станция гр.Шумен, Метростанция Герена и с поддържането на София област. Фирмата има внедрена система за управление на Качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд. Създадени са „Основни правила за работа и за временно пребиваване на обект“. Поддръжката и ремонтите на машини, инструменти и съоръжения се извършват по график и се следят в електронен вариант.


Следващата категория, в която се връчиха наградите беше “Средни предприятия” (от 50 до 250 заети лица). Категорията беше с най-много кандидати и с много силно представяне тази година.

Предприятията които стигнаха до награждаване бяха:

– ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр.София

– Завод за телефонна апаратура АД, гр.Банско

– АССА Аблой опънинг солюшънс България ЕООД, гр.Варна

Наградите в категорията, връчи г-н Огнян Атанасов – Вицепрезидент на КНСБ.

 

Трето място – ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр.София

 

Второ мято – Завод за телефонна апаратура АД, гр.Банско

 

Първо място – АССА Аблой опънинг солюшънс България ЕООД, гр.Варна

AССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД е водеща компания на пазара на заключващи системи в България. Основната й дейност е разработка, производство и търговия на продукти с повишена степен на сигурност.

През 2022г. фирмата въведе подобрения по БЗР:

 • нова климатична система;
 • реновирани помещения за отдих и хранене;
 • семинари на тема “Заедно сме в безопасност”;
 • практическо обучение за работа с пожарогасители;
 • осигуряване на препарати за промивка на очи;
 • организиране на Седмица на безопасността с игра – „Пияни“ очила, за да покаже на работниците какви реакции имаме при употреба на алкохол.

За поздрав към всички присъстващи организаторите бяха поканили талантливите ученици от Средно училище “Любен Каравелов” гр.Пловдив – утвърдено като училище за изучаване на музика, народно пеене, поп и джаз пеене, народни и класически инструменти.

 

 

Следващата категория, в която се връчиха наградите беше “Големи предприятия (с над 250 заети лица) – ГРУПА 3”, а номинираните в категорията бяха:

– СУ Любен Каравелов, гр.Пловдив

– Химикотехнологичен и маталургичен университет (ХТМУ), гр.София

– УМБАЛ Каспела ЕООД, гр.Пловдив

Наградита в категорията връчи, г-жа Румяна Михайлова – Началник на политическия кабинет.

 

Трето място – Химикотехнологичен и маталургичен университет (ХТМУ), гр.София

 

Второ място – УМБАЛ Каспела ЕООД, гр.Пловдив

 

Първ място – СУ Любен Каравелов, гр.Пловдив

В училището е извършена цялостна реконструкция и модернизация на основната сграда, филиала и дворните пространства, новопостроени са корпуси към тези сгради по Проект на Община Пловдив „Пловдив през 2014-2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град”.

Сградите са с подменени Ел. и В и К инсталации, санитарни помещения, подсилени са против земетресения и са санирани, същотака има изградени:

 • соларна система за топла вода;
 • модерна климатична система във всяка стая;
 • видеонаблюдение, пожароизвестителна система и безжичен интернет.

Има и достъпна среда с рампа, подемник,  асансьор и тоалетна за инвалиди и изцяло подменен плочник с дренажна ситема след дъжд.

Учениците се радват и на допълнително построен нов корпус с топла връзка, в който има мултифункционална спортна зала със сцена за концерти, гримьорни, съблекални със сешоари, стая за треньори и спасители, басейн със съблекални, бани и тоалетни за момичета и писоари за момчета.

Нова придобивка на училището е вишката за почистване на тавани и подмяна на осветителни тела, както и професионална прахосмукачка за почистване и дезинфекция.


Следващата категория, в която се връчиха наградите беше “Големи предприятия (с над 250 заети лица) – ГРУПА 2”, номинирани в категорията бяха:

– Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД, с.Белозем

– Фесто производство ЕООД, гр.София

– АДМ Разград ЕАД, гр. Разград

– Карлсберг България АД, гр.Благоевград

До финала достигнаха четири компании, комисията беше изключително затруднена поради проявеният огромен интерес и равният брой точки, които спечелиха компаниите в тази категория. Поради тази причина първото място заемат две от фирмите кандидати в тази категория.

Наградита в категорията връчи, Професор Емил Мингов – Заместник Министър на труда и социалната.

 

Трето място – Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД, с.Белозем

 

Второ място – Фесто производство ЕООД, гр.София

 

Първото място споделят две фирми:

Карлсберг България АД, гр.Благоевград

Карлсберг България АД внедрява 5 основни правила за опазване на живота, които всеки служител на компанията трябва да спазва по всяко време:

Правило 1: Винаги спазвайте правилата за движение на трафика, на наша територия и навън
Правило 2: Следвайте процедурите по заключване и обозначаване на опасните енергии
Правило 3: Никога не премахвайте, не заобикаляйте или не изключвайте предпазните блокировки на машината и / или инсталираните бариери на работещото оборудване.
Правило 4: Винаги следвайте процедурите и изискванията при работа на височина и задължително използвайте необходимото оборудване за защита от падане.
Правило 5: Винаги следвайте процедурите и изискванията при работа в ограничени пространства.

 

АДМ Разград ЕАД, гр. Разград

Основната дейност на компанията е извличането на първични продукти за хранителната промишленост чрез дълбочинна преработка на царевица.

„БЕЗОПАСНО ИЛИ НЕ ГО ПРАВИМ“ е надслова, под който работят всички във фирмата. В дружеството са въведени процедури, политики, инструкции и правила по безопасност и здраве при работа:

 • в завода функционира система за регистриране на инциденти и опасни ситуации.
 • на място в завода е осигурен лекар, извършващ периодични медицински прегледи при нужда;
 • осигурен е дефибрилатор за CPR;
 • закупени са колективни предпазни средства и електрически локомотив, който осигурява безопасна работа без опасност от електрическа искра;
 • товарач с пружинно задвижване, който осигурява подходяща работа на височина и прави товаренето и разтоварването на палети по-бързо в зони за опаковане и преопаковане на готова продукция.

Следващата категория, в която се връчиха наградите беше “Големи предприятия (с над 250 заети лица) – ГРУПА 1”, номинирани в категорията бяха:

– Бургасбус ЕООД, гр.Бургас

– ДЖИ ПИ ГРУП АД, гр.София

– Дънди Прешъс Металс Чеелопеч ЕАД

– Ей и Ес Марица изток 1 сървисиз ЕООД, гр.Гълъбово

До финала отново достигнаха четири компании, като в тази категория участие взеха едни от най-сериозните кандидати с много добри практики по безопасност и здраве при работа. Тук също комисията беше изключително затруднена и реши да класира на трето място две компании, поради равният брой точки.

Наградита в категорията връчи, Г-н Лазар Лазаров – Заместник министър-председател и Министър на труда и социалната политика.

 

Третото място делят две фирми:

– Бургасбус ЕООД, гр.Бургас

 

– ДЖИ ПИ ГРУП АД, гр.София

 

Второ място – Ей и Ес Марица изток 1 сървисиз ЕООД, гр.Гълъбово

 

Първо място – Дънди Прешъс Металс Чеелопеч ЕАД

В рудника се добива и преработва медно-златно-пиритни руди от находище „Челопеч“.
В дружеството е въведена и работи цялостна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Внедрени са 7 златни правила и към всяко има разработени видео материали за:
– Проверка за алкохол
– Разединяване и обозначаване
– Работа на височина
– Влизане и работа в ограничени пространства
– Работа с повдигателни съоръжения и товарозахващащи приспособления
– Работа с мобилно оборудване, правоспособност и обучения
– Незакрепен масив.


Наградите в специалните категории връчи г-жа Екатерина Асенова – Изпълнителен Директор Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Наградата в специалната категория – ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНВЕСТИРАЛО НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД спечели:

– Бургасбус ЕООД, гр.Бургас

– През 2021-2022г. са реализирани 4 договора за доставка на 56 електробуса и изграждане на кабелни трасета за зарядни станции и присъединяване към електропреносима мрежа. Стойността на целия eвропроект е в размер на 64 448 хил.лева, като дружеството инвестира собствени финансови средства в размер на приблизително 276 хил. лева.

– През 2022г. е завършен проект „ Реконструкция и модернизация на съществуващата локална отоплителна система на Автогара Запад – Бургас“ с обща стойност на инвестицията 141 хил.лева, в това число финансиране от Фонд Условия на труд – 42 хил.лeвa.

– През 2022г. дружеството инвестира средства за опазване на околната среда- в точка на заустване към градската канализация в Автобусното депо е монтиран нов колектор – кало-маслоуловител. Тази собствена инвестиция е в размер на 7 940 лв.

 

В специалната категория – НАЙ-ИНОВАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА се класираха:

Д-р Дарина Кръстева – Ръководител Служба по трудова медицина съвместно с инж. Петя Георгиева – Ръководител отдел БЗР към КЦМ АД, гр.Пловдив.

Митко Киров – Специалист ЗБУТ към фирма „ДЕ“ ООД, гр.Варна

Като на второ място се класира – Митко Киров – Специалист ЗБУТ към фирма „ДЕ“ ООД, гр.Варна

 

Първо място – Д-р Дарина Кръстева – Ръководител Служба по трудова медицина съвместно с инж. Петя Георгиева – Ръководител отдел БЗР към КЦМ АД, гр.Пловдив.

Иновацията представлява инсталация от 5 последователни стъпки за откриване на неизмито олово по кожата на ръцете, наречена ОЛОВЕН ТЕСТ. Откриването става чрез третиране на ръцете с оцетен разтвор, и веднага след това с разтвор на натриев родизонат. Тестът е част от комплекса от мерки за лична хигиена в условия на оловен риск при работа. Включен е в системата за обучение и контрол и има наличен критерий за отчитане на ефекта върху оловоносителството и проследяване на олово в кръвта.


На всички участници в конкурса, които тази година не успяха да се класират в челните места, изказваме нашата благодарност за старанието, постигнатите резултати и отношението към безопасността и здравето при работа.

 

 

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК !!!

02.03.2023

0 отговора на "ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2022"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X