Таня Димитрова – Клуб БЗР Русе

Здравейте,

На срещата в гр. Златоград, бяхте посочили да даваме предложения, с цел подобряване на тяхното изпълнение. Имам следните предложения:

  1. Да има провокиращи игри за да може групата не само да слуша, но и да се включва в обучението, както г-н Панайотов направи, като зададе два въпроса по време на обучението: Кое е първично – Знанието или информацията? Как се комуникира с управителите, когато имаме даден казус за разрешаване?
  2.  Г-жа Карова обучението и беше с факти от нейния професионален опит и ситуации на тяхното решаване, но може да се помисли например: Полуинцидент – злополука или събитие, което е настъпило, но се е разминало със злополука т.е. нямаме пострадал. При нас, ако е настъпило такова събираме, което е било като предпоставка за злополука се  събират всички работещи от участъка и се провежда извънреден инструктаж с цел да се запознат всички за да не се допуска такава ситуация в участъка.
  3. Съжалявам, че на нашето обучение по уважителни причини не присъства г-жа Савчева – психолога, но при нея са възможни всякакви игри с цел така да се опознаем и да бъдем по комуникативни по време на обучението.
  4. Доц. Петров неговите теми са запомнящи се и трябва да се слушат, при него няма възможности за тренинг.

 

Искам още веднъж да БЛАГОДАРЯ, на всички лектори и на Бултекс 99 за организацията и провеждане на това обучение, което ни дава възможност ДА:

  1. Научим нещо ново.
  2. Да се срещнем с колеги от други градове, които работят ежедневно с безопасността в предприятието, в което работят.
  3. Да „сверим часовниците си“ с нормативната уредба и промени.

 

 

С уважение,

Таня Димитрова

Таня Димитрова

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X