инж.Николина Бождерменова – Клуб БЗР Бургас

Бих желала още веднъж от мое име и от името на моите колеги,
членове на клуб БЗР Бургас, с които участвахме в обучението от 13-15.05.21г в
Златоград, да изкажа искрената си благодарност за полезните и поднесени по интересен начин теми.

Специални благодарности на г-н Башев, който като Управител на Фондация “ЦБЗР”,
вече толкова години защитава каузата за това да утвърди длъжността – специалист БЗР в
България, като една изключително важна професия и продължава да влага усилия и средства,
за да ни направи все по-знаещи, по-можещи, по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Изключително сме благодарни на целия екип на Фондация”ЦБЗР”- за старанието и вдъхновението, с което
ни предават знанията си! И особено на г-жа Карова – един толкова себеотдаден и изключителен
специалист в областта на БЗР!

Огромно благодаря!

С уважение:
инж.Николина Бождерменова -Експерт ЗБУР,ОС и Е
в “Бургасбус”ЕООД

инж.Николина Бождерменова

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X