инж. Калина Антонова Андонова – ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” – гр. София

“Искам да благодаря, за дадената ми възможност да присъствам на обучението в Златоград.
Както винаги обучението беше много добре организирано с актуални теми и добри лектори.
Благодаря за всико и най-вече за старанието, което положихте, за да се чувстваме добре!
Желая здраве и повече усмивки!”

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X