инж. Златка Паунова – Клуб БЗР Русе

На първо място искам да благодаря за поканата и да изкажа радостта си, че имахме възможност да се видим след тежкия период на ограничения поради пандемичната обстановка в страната и чужбина.
Относно самото обучение: Организацията както всеки път, така и този беше отлична, бяха спазени заложените часове и мястото на провеждане предложи чудесни условия.
За мен лично едно от най-важните предимства е това, че всеки път пред нас се представят различни теми и имаме възможността да преговорим знания и да научим нови неща.
Събирането на колеги от различни клубове също е особено ценно, тъй като разширяваме “мрежата” на професионална комуникация помужду си.
Надявам се да идват по-добри времена и да възобновим срещите на клубно ниво.
Желая ползотворна работа и успехи на всички!
инж. Златка Паунова, Русе

инж. Златка Паунова

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X