инж.Антония Цветанова – Клуб БЗР София

Изказвам благодарностите си за перфектно организираното и проведено обучение от
Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” в гр.Златоград.

Всичко беше много професионално и полезно.

Благодаря, че Ви има и се надявам и за в бъдеще да продължавате с тази добра практика
за повишаване на квалификацията на специалистите по ЗБУТ.

Огромно благодаря!

инж.Антония Цветанова

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X