Д-р Дарина Кръстева – Клуб БЗР Пловдив

Благодаря за поредното висококласно обучение, което ФЦБЗР предостави на пловдивските експерти по БЗР.

Не е лесно да удовлетворите  такива взискателни обучаващи се като нас. Удовлетворението ми  от лекторската  част  е пълно.

Програмата извън лекциите беше организирана чудесно.

Постигнахме заедно и както  винаги  страхотна атмосфера на общуване.

Благодаря от сърце.

Бъдете здрави и до нови срещи.

Д-р Дарина Кръстева-ръководител СТМ при КЦМ АД

Д-р Дарина Кръстева

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X