Гергана Балева – Клуб БЗР Благоевград

Уважаеми колеги,

Благодарим за чудесната организация на обучението по БЗР в гр. Златоград!

Като управител на „Ликовци“ ООД оценявам високо дейността на ФЦБЗР и необходимостта от непрекъснати обучения и опресняване на знанията във връзка с безопастността при работа.

След всяко такова обучение се прибираме заредени с нови идеи и нови познанства, с колеги, които стават и наши приятели, хора, с които можем да обменим опит и да вземем на готово добри практики.

Благодарим на всички лектори за полезната и добре поднесена информация!

Специални благодарности и на Благовеста Карова (не зная дали има по-голям капацитет в България в областта на БЗР от нея) за всеотдайността към каузата, както и на Слава Калинова за съдействието и организацията, както и за енергията и усмивката, с които си върши работата!

 

С уважение,

Гергана Балева – Управител
„Ликовци“ ООД

Гергана Балева

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X