Благодарствено писмо – Клуб БЗР Враца

Благодарим за предоставената възможност за участие в организираното от Вас обучение в гр Златоград.

Впечатлени сме от личната всеотдайност и отговорност, както при организирането и предварителната подготовка , така и на самото обучение.

Специални благодарности на лекторите г-жа Благовеста Карова, доц.д-р Петър Петров, д-р Светла Савчева, г-жа Кремена Райкова, г-жа Велислава Ивановска, г-н Иван Палийски, г-н Александър Борисов за полезните дискусии и теми. С изключителна компетентност и висок професионализъм беше подготвена програмата за обучение.

С ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани най-полезните теми, съобразени с работата на специалиста по БЗР. В обучението бяха умело съчетани тълкуване на нормативните документи с конкретни казуси и примери за „добра практика”.

Благодарности на ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” за гостоприемството и невероятната атмосфера.

И не на последно място благодарим за гостоприемството в хотелски комплекс гр.Златоград.

Пожелаваме на всички колеги, ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” и „БУЛТЕКС 99” ЕООД успешна и ползотворна работа.

Надяваме се, да продължим успешното сътрудничество с Вас.

С най-добри лични пожелания,

Клуб БЗР , гр.Враца

 

Галя Кръстева  

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X