Вие трябва да сте влезли в профила си за да вземете този курс.  →   |

П Р О Г Р А М А
на обучение по тема:
Координатор на строителен обект

Конферентен център “Тракия” – гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 238

 

Дата: 13 АПРИЛ 2016 г. (сряда)

 

Организатор на мероприятието: Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”

Лектор:  инж. Румен Шолев

Кратко описание:  Обучението ще засегне въпроса по определянето на координатори по безопасност и здраве от възложителя или упълномощеното от него лице: 1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант; 2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и; Съдържание на плана за безопасност и здраве; Ще бъдат запознати участниците с правата, задълженията и функциите на координаторите. Кратко описание: Темата има за цел предоставяне на информация за действащата нормативна уредба уреждаща правата, задълженията и отговорностите на координаторите по безопасност и здраве, на възложителя и работещите в строителството. Предвидена е дискусия с цел обсъждане на основните трудности в областта на гарантирането на правата и изпълнението на задълженията и отговорностите на координатора в процеса на изпълнение.

Теми и продължителност:

10:00 – 10:30 Регистриране на участниците
10:30 – 11:00 Координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране
11:00 – 12:00 План за безопасност и здраве
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:15 Координатори по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа
14:15 – 14:30 Кафе пауза
14:30 – 15:15 Координатори по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа
15:15 – 15:45 Време за дискусии, въпроси и отговори

 

В пакета за участие са включени: 
♦ Материали по време на обучението;
♦ Сертификат за участие;
♦ Кафе пауза – 1 бр.;
♦ Обяд.

Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)

Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.
 

Забележка: Всички плащания се извършват САМО по банков път!!!

 

Получател: ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЗР
БУЛСТАТ: 176217057
ИН по ДДС: BG176217057
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
Банкова сметка: BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG09UNCR70001520376647
МОЛ: Стефан Башев
Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 31
***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!

 

Краен срок за регистрация: 20.10.2018 г. (сряда)

За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009

 

Програма на обучението

Уводна част
Въведение 00:12:00
Oсновно съдържание
Основна част Безплатно 00:30:00

Отзиви за курса

N/A

рейтинг
  • 5 звезди0
  • 4 звезди0
  • 3 звезди0
  • 2 звезди0
  • 1 звезди0

Няма намерени отзиви за това обучение.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X