ФОНДАЦИЯ “ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

[certificate_code] / [certificate_student_date] г.

Настоящото удостоверение се издава на

[certificate_student_name]

За участие на среща на Клуб по БЗР и презентация на тема:

[certificate_course]”.

 

 

 

 

Управител на Фондация „Център за БЗР”:

/Люпчо Кочовски/

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X