• Лекторът оцени курсистите в обучението преди 1 година, 1 месец

    Курсистът ФЦБЗР Администратор започна 100/100 в обучение Координатор на строителен обект