ФОНДАЦИЯ “ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

3480-2860-13 / 26.10.2018 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Слави Пачалов

За участие на среща на Клуб по БЗР и презентация на тема:

Координатор на строителен обект”.

 

 

 

 

Управител на Фондация „Център за БЗР”:

/Люпчо Кочовски/

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X