Среща на Клуб по БЗР – гр. Пловдив

На 27.06.2024 год. в Конферентен център „Евмолпия“ се състоя поредната среща на Клуб по БЗР – гр.Пловдив.

Над 30 колеги – специалисти по безопасност и здраве при работа присъстваха, за да чуят презентации по следните теми:

*Новостите в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД от ДВ, бр. 54 от 25.06.2024 – представена от г-жа Благовеста Карова

*Практически симулационни обучения по първа помощ и реакция при бедствия – представена от Георги Влайков, управител на фирма Рескюкеър ЕООД.

За пореден път аудиторията беше запозната с най-новите промени в законодателството, благодарение на г-жа Карова. Промените са буквално от преди дни и засягат начина на работа на експертите по БЗР, които осъществяват инструктажите и периодичните обучения.

Атрактивна, полезна и интересна беше презентацията на г-н Георги Влайков. Той представи на аудиторията новостите в оказването на Първа долекарска помощ и даде ценна съвети относно реакциите при бетствия и аварии. Запозна специалисите на клуба с дейността на Рескюкеър и богатия международен опит на техните парамедици и инструктури при различни ситуации, изикващи спешна помощ.

Присъстващите се насладиха на различния и ползотворен следобед сред колеги. Отново се получиха интересни дискусии, почерпихме се сладки и пихме заедно кафе.

Благодарим Ви, че отново бяхме заедно!

С пожелание за прохладно и весело лято, се разделяме до следващата ни среща!

02.07.2024

0 отговора на "Среща на Клуб по БЗР – гр. Пловдив"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X