Обучения по безопасност и здраве в гр. Лъки

На 3-ти и 4-ти Юли Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ проведе обучения по безопасност и здраве в гр. Лъки на групата от дружества Лъки Инвест.

Дейността на предприятията е свързана с минното дело и рудодобива. За поредна година екипът от лектори беше изправен пред предизвикателството да обучим работещите в тази специфична индустрия и да обновим и допълним знанията им по безопасност и здраве.

Лектори на обученията бяха доказаните професионалисти в областта:

Д-р Даринка Кръстева с темите: Управление на ЗБУТ при добив и флотация на олловно-цинкови руди; Трудов травматизъм и професионална заболеваемост в Лъки инвест;

Г-жа Благовеста Карова с темите: Кампании по безопасност и здраве при работа и Най-нови изменения в нормативната база за ЗБУТ;

Г-н Иван Палийски представи: Защитни облекла, обувки и лични предпазни средства – новости и демонстрации.

Постигането на заложените цели в обученията се осъществи с интерактивна форма на представяне, специално подготвен набор от материали и практически занимания за групите.

Обучението завърши, разбира се, с изпит и тест. На успешно издържалите раздадохме удостоверения.

Благодарим на екипа на Лъки Инвест и ръководството на холдинг КЦМ за доверието и доброто партньорство за поредна година!

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с удоволствие прие и изпълни това предизвикателство.

04.07.2024

0 отговора на "Обучения по безопасност и здраве в гр. Лъки"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X