Обучения в Алкомет АД – гр. Шумен

  На 19 -ти и 20 -ти юни Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ има удоволствието да гостува на фирма Алкомет АД в гр. Шумен.
Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти като реализира 95% от продукцията си извън страната. Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си.
По тяхно запитване, лектори от Фондацията провеждат в рамките на два дни обучения по темите:
• Безопасност и здраве при работа на височина – правилно използване, поддържане и проверка на лични предпазни средства за височинна защита.
• Безопасност и здраве при работа при използване, съхранение и пренасяне на опасни химични вещества и смеси, във връзка с изискванията на нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Г-жа Благовеста Карова е експерт-химик с доказани знания по безопасност и здраве при работа и отлична подготовка по приложимото законодателство в тази сфера.
Г-н Иван Палийски е опитен лектор в областта на височината защита със специфични познания за употребата и съхранението на лични предпазни средства във всяка област.
Постигането на заложените цели в обученията се осъществява с интерактивна форма на представяне, специално подготвен набор от материали за клиента и практически занимания.
Всички обучения завършват с изпит и тест. На успешно издържалите се издават удостоверения.
Благодарим на екипа на Алкомет АД, че ни се довериха и избраха да бъдем техен партньор в това отговорно начинание!
20.06.2024

0 отговора на "Обучения в Алкомет АД - гр. Шумен"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X